Šta je prijevremena menopauza?

Menopauza se zove “prijevremenom” ako se desi u vrijeme ili prije starosne dobi od 40 godina. Za neke žene, to se je prirodno, što se saznaje iz njihove porodične anamneze. Za druge žene, uzrok prijevremene menopauze može biti medicinske prirode, kao npr:

  • Medicinski tretmani, kao što su hirurški zahvati odstranjenja jajnika
  • Liječenje karcinoma, kao npr. hemoterapija ili zračenje karlične zone koje oštećuje jajnike, mada se menopauza ne dešava uvijek.

Kod žena koje žele imati djecu, prijevremena menopauza može biti izvor velike patnje. Žene koje ipak žele postati dobiti dijete mogu porazgovarati sa liječnicima o alternativama, kao što su donatorski programi darivanja jajašca ili usvajanje.

Prijevremena menopauza donosi ženi veći rizik od oboljevanja od osteoporoze kasnije u životu. Ako imate prijevremenu menopauzu, popričajte sa vašim liječnikom o tome da li bi hormonalni tretman menopauze (MHT) mogao biti vaša opcija. Sa sigurnošću se ne može dati odgovor na pitanje kako MHT može utjecati na mlađe žene, da li su rizici upotrebe MHT slični, a koristi od njega veće od onih kod starijih žena, koje započinju MHT u vrijeme ili poslije tipične dobi menopauze.